Om bebyggelsen Landsled

Opmåling af Landsled fra 1926 foretaget af SEAS (Sydsjællands Elektricitets Aktie Selskab). Man ser f.eks gangstien mellem brugsforeningens østlige ende og transformatorstationen på Pollerup-vejen. Stien gik langs med det daværende skel mellem Stenagergård og Landsledgård. Klintevej 150 ses lige under bogstavet 's' i "Landsled". (Møns Museum).
Opmåling af Landsled fra 1926 foretaget af SEAS (Sydsjællands Elektricitets Aktie Selskab). Man ser f.eks gangstien mellem brugsforeningens østlige ende og transformatorstationen på Pollerup-vejen. Stien gik langs med det daværende skel mellem Stenagergård og Landsledgård. Klintevej 150 ses lige under bogstavet 's' i "Landsled". (Møns Museum).
Landsled set fra vest efter 1907, hvor husene til venstre i billedet blev bygget. Forrest andelsbageriet, bagved skimtes brugsforeningen. Til venstre ses saftstationen med den høje skorsten. Umiddelbart til højre for vejen ses den hvide gavl på familien Christiansens hus. Gammelt postkort.
Landsled set fra vest efter 1907, hvor husene til venstre i billedet blev bygget. Forrest andelsbageriet, bagved skimtes brugsforeningen. Til venstre ses saftstationen med den høje skorsten. Umiddelbart til højre for vejen ses den hvide gavl på familien Christiansens hus. Gammelt postkort.
Landsled Mølle, ca. 1940.
Landsled Mølle, ca. 1940.
Fra: Niels Meyn: Danske Møller. 1934. Gå til næste billede for at få en nærmere beskrivelse.
Fra: Niels Meyn: Danske Møller. 1934. Gå til næste billede for at få en nærmere beskrivelse.
Fra: Niels Meyn: Danske Møller. 1934.
Fra: Niels Meyn: Danske Møller. 1934.
Møns Andelsmejeris oprindelige bygning fra 1885 set fra øst. Bygningen eksisterer ikke længere. Adressen er i dag Klintevej 140. (Fra: Dansk Mejeristat. Redigeret af G. Ellbrecht. 1931)
Møns Andelsmejeris oprindelige bygning fra 1885 set fra øst. Bygningen eksisterer ikke længere. Adressen er i dag Klintevej 140. (Fra: Dansk Mejeristat. Redigeret af G. Ellbrecht. 1931)
Møns Andelsmejeris oprindelige bygning fra 1885 set fra vest. (Fra: Danske Mejerier. Redigeret af G. Ellbrecht. 1916)
Møns Andelsmejeris oprindelige bygning fra 1885 set fra vest. (Fra: Danske Mejerier. Redigeret af G. Ellbrecht. 1916)
Det oprindelige andelsmejeri fotograferet 1939. Det nuværende Klintevej 140. Øverst til højre ses "kommunehuset", der forsvandt ved vejreguleringen 1968. (Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, 1939. Det Kongelige Bibliotek).
Det oprindelige andelsmejeri fotograferet 1939. Det nuværende Klintevej 140. Øverst til højre ses "kommunehuset", der forsvandt ved vejreguleringen 1968. (Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, 1939. Det Kongelige Bibliotek).
Landsled Andelsmejeri bygget i 1937. Nederst til venstre skimtes "kommunehuset". (Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, 1949. Det Kongelige Bibliotek).
Landsled Andelsmejeri bygget i 1937. Nederst til venstre skimtes "kommunehuset". (Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, 1949. Det Kongelige Bibliotek).
Landsledgård og Landsled Mølle. Haveanlægget ses foran hovedbygningen. (Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, 1939. Det Kongelige Bibliotek).
Landsledgård og Landsled Mølle. Haveanlægget ses foran hovedbygningen. (Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, 1939. Det Kongelige Bibliotek).
Landsledgårds folkehold. Årstallet kendes ikke. (Arkivfoto: Ove Christiansen).
Landsledgårds folkehold. Årstallet kendes ikke. (Arkivfoto: Ove Christiansen).
Opmåling af Landsledgård fra 1937. Landsled Mølle er markeret som en stubmølle, selvom den allerede dengang var en hollandsk mølle.
Opmåling af Landsledgård fra 1937. Landsled Mølle er markeret som en stubmølle, selvom den allerede dengang var en hollandsk mølle.
Pollerup Saftstation ved Landsled ca. 1920. Bygningen i forgrunden er Brødrene Billes cementstøberi. Lidt til venstre i billedet kom senere gartneriet "Enghaven", der senere blev til kunstmuseet "Villa Aurora". (Foto fra bogen Aktieselskabet De Danske Sukkerfabrikker 1872 - 20. April - 1922. 1922).
Pollerup Saftstation ved Landsled ca. 1920. Bygningen i forgrunden er Brødrene Billes cementstøberi. Lidt til venstre i billedet kom senere gartneriet "Enghaven", der senere blev til kunstmuseet "Villa Aurora". (Foto fra bogen Aktieselskabet De Danske Sukkerfabrikker 1872 - 20. April - 1922. 1922).
Pollerup Saftstation i Landsled. Over midten til højre ses portnerboligen og forvalterboligen med vejerboden imellem. De skrå strukturer til venstre er roerenderne. (Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, 1939. Det Kongelige Bibliotek).
Pollerup Saftstation i Landsled. Over midten til højre ses portnerboligen og forvalterboligen med vejerboden imellem. De skrå strukturer til venstre er roerenderne. (Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, 1939. Det Kongelige Bibliotek).
Landsled Andelsbageri og Brugsforening set fra vest. (Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, 1939. Det Kongelige Bibliotek).
Landsled Andelsbageri og Brugsforening set fra vest. (Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, 1939. Det Kongelige Bibliotek).
Landsled Andelsbageri og Brugsforening. Yderst til højre ses "jordemoderhuset". (Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, 1939. Det Kongelige Bibliotek).
Landsled Andelsbageri og Brugsforening. Yderst til højre ses "jordemoderhuset". (Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, 1939. Det Kongelige Bibliotek).
Uddelerboligen, bygget i 1925, før tilbygning af bolig til bagermesteren. Huset blev senere den østlige ende af det nuværende dobbelthus, Klintevej 153. (Arkivfoto: Margit Larsen).
Uddelerboligen, bygget i 1925, før tilbygning af bolig til bagermesteren. Huset blev senere den østlige ende af det nuværende dobbelthus, Klintevej 153. (Arkivfoto: Margit Larsen).
Sidst i 1930'erne blev en bolig til bagermesteren føjet til den vestlige ende af uddelerboligen, og det nuværende dobbelthus opstod. Adressen er i dag Klintevej 153. (Arkivfoto: Margit Larsen).
Sidst i 1930'erne blev en bolig til bagermesteren føjet til den vestlige ende af uddelerboligen, og det nuværende dobbelthus opstod. Adressen er i dag Klintevej 153. (Arkivfoto: Margit Larsen).
Her er rejsegildet på bagerboligen fotograferet fra bageriets tag. (Arkivfoto: Margit Larsen).
Her er rejsegildet på bagerboligen fotograferet fra bageriets tag. (Arkivfoto: Margit Larsen).
Landsled Brugsforening før ombygningen i 1934. Man ser stadig det oprindelige indgangsparti med vindfanget. Foran står den mangeårige uddeler Karl Jensen. (Arkivfoto: Margit Larsen).
Landsled Brugsforening før ombygningen i 1934. Man ser stadig det oprindelige indgangsparti med vindfanget. Foran står den mangeårige uddeler Karl Jensen. (Arkivfoto: Margit Larsen).
Landsled Brugsforening efter ombygningen i 1934. I baggrunden ses andelsbageriets brødudsalg. (Arkivfoto: Margit Larsen).
Landsled Brugsforening efter ombygningen i 1934. I baggrunden ses andelsbageriets brødudsalg. (Arkivfoto: Margit Larsen).
Butikslokalet efter ombygningen i 1934. Foran disken ses Sonja og Gerda Langholt, døtre af bagermester Langholt ved andelsbageriet. Bag ved Sonja ses Edvard og Bag ved Gerda ses uddeler Karl Jensen. Bagermester Langholt købte senere Rødled Bageri. (Arkivfoto: Margit Larsen).
Butikslokalet efter ombygningen i 1934. Foran disken ses Sonja og Gerda Langholt, døtre af bagermester Langholt ved andelsbageriet. Bag ved Sonja ses Edvard og Bag ved Gerda ses uddeler Karl Jensen. Bagermester Langholt købte senere Rødled Bageri. (Arkivfoto: Margit Larsen).
Butikslokalet efter 1934. Personerne er fra venstre: skrædder Rasmussen, Jenny Jensen, Edvard, uddeler Karl Jensen. (Arkivfoto. Margit Larsen).
Butikslokalet efter 1934. Personerne er fra venstre: skrædder Rasmussen, Jenny Jensen, Edvard, uddeler Karl Jensen. (Arkivfoto. Margit Larsen).
Landsled Brugsforenings bestyrelse og uddelerpar ved foreningens 60 års jubilæum i 1937. Se nærbillede af personerne næste billede. (Arkivfoto. Margit Larsen).
Landsled Brugsforenings bestyrelse og uddelerpar ved foreningens 60 års jubilæum i 1937. Se nærbillede af personerne næste billede. (Arkivfoto. Margit Larsen).
Brugsforeningens 60-års jubilæum. Udsnit. Personer er fra venstre: Gdr. Rasmus Bille, kassereren, friskolelærer Rasmussen, gdr. Johannes Skov, uddelerparret Jenny Jensen og Karl Jensen, skrædder Rasmussen, gdr. Anker Nielsen, gdr. Harald Jensen,  formanden, karetmager Hildebrandt, Hjertebjerg. (Arkivfoto. Margit Larsen).
Brugsforeningens 60-års jubilæum. Udsnit. Personer er fra venstre: Gdr. Rasmus Bille, kassereren, friskolelærer Rasmussen, gdr. Johannes Skov, uddelerparret Jenny Jensen og Karl Jensen, skrædder Rasmussen, gdr. Anker Nielsen, gdr. Harald Jensen, formanden, karetmager Hildebrandt, Hjertebjerg. (Arkivfoto. Margit Larsen).
Landsled Brugsforenings 80 års jubilæum i 1957. Foran døren ses bestyrelsesformanden, Rasmus Nøhr, og uddeler Karl Jensen. (Arkivfoto: Margit Larsen).
Landsled Brugsforenings 80 års jubilæum i 1957. Foran døren ses bestyrelsesformanden, Rasmus Nøhr, og uddeler Karl Jensen. (Arkivfoto: Margit Larsen).
Landsled Brugsforening 1982. (Foto: Ove Christiansen).
Landsled Brugsforening 1982. (Foto: Ove Christiansen).

Efter at jeg udgav hæftet "En historie om Landsled ... ", modtog jeg en del billeder fra Margit Larsen, datter af Karl Jensen, som i mange år var uddeler ved Landsled Brugsforening. En del af dem blev brugt i en artikel i Historisk Samfund for Præstø Amts årbog for 2009. Her bringes de sammen med en række billeder, der var med i Landsled-hæftet. Dertil kommer enkelte billeder og kort, der ikke tidligere har været offentliggjort.

Fortsæt herfra med historien om min fars barndomshjem i Landsled, Klintevej 150  .
Se omtalen af litteratur
Om Landsled på Møn  .

Nyeste kommentarer

17.10 | 21:08

Hej Ove. Selvom jeg er født i 1949 fyldte (og fylder stadigvæk) WW...

11.10 | 09:13

Hej Ove, Tak for den spændende læsning. Hvor tror du jeg kan fi...

03.09 | 16:21

Where can I find one of these trailed harvesters and a user manual of this m...

14.08 | 14:16

Hej Thomas, Prøv www.mejetærsker.dk; webmaster, Stee...