Landsled Maskinforretning

Klintevej 150, Landsled, Møn

Min fars og hans fars barndomshjem i Landsled på Møn, hvorfra min historie begynder. Billedet er taget mellem 1910 og 1915. Adressen er i dag Klintevej 150.

Væver og brugsuddeler Lars Christiansen, Landsled.

C.F. Christiansen, Landsled

                             Lars Christiansens ældste søn,  C.F. Christiansen var den 8. august 1900 blevet gift med  Olga Christiansen, født Johansen. Kort efter flyttede de til England, hvor de boede de næste 9 år. Størstedelen af tiden i en lille badeby Cleethorpes uden for Grimsby på adressen 49, Hart Street. Pigen på billedet er formodentlig Olgas niece, Thora. C.F. Christiansen var forhyret som maskinist på en Grimsby-baseret trawler ved navn S/S Kastoria. Efter Lars Christiansens død I 1909 vendte de tilbage til Danmark og til Landsled på Møn.

Se udkast til manuskript om bl.a. tiden i Cleethorpes:

"Landsled-Cleethorpes og hjem igen".

 Hvis man vil vide mere om bedstemors familie, se Vivian Linds hjemmeside: vivianlind.dk/slaegten/slaegten.htm .

                    Se billeder fra tiden i Grimsby:  Grimsby album.     

                             Året efter købte C.F. Christiansen huset af sin mor, som blev boende i den vestlige ende af huset indtil sin død i 1914. Han omtales som ”Maskin- og Cyclesmed” og opbygger gennem årene et moderne maskinværksted, kendt som ”C.F. Christiansen, Landsled”. I en kort periode i 1920’erne handlede han med Ford automobiler sammen med en kompagnon i Stege. Størstedelen af tiden handlede han med landbrugsmaskiner, først og fremmest maskiner fra Dronningborg Maskinfabrik  i Randers og en-gros firmaet Brødrene Bendix i København.

Besøg fra Wien

Wienerdreng

I perioden 1920-1914 havde mine bedsteforældre et såkaldt "wienerbarn" i pleje. Hans navn var Karl Kordovsky, og i en periode stod han i lære som mekaniker hos min bedstefar. Efter at være vendt tilbage til Wien fuldendte han sin uddannelse og ernærede sig derefter som mekaniker og chauffør.

En aften i efteråret 1944 under den tyske besættelse af Danmark bankede det på døren hos mine bedsteforældre i Landsled. Uden for stod deres tidligere wienske plejesøn, men denne gang i uniform som soldat i den tyske Vænemagt, der holdt Danmark besat. Han havde haft et kort ærinde på Møn som chauffør for nogle officerer og teknikere på besøg på Møn. "I ser mig ikke mere", sagde han, da han gik.

Billedet er taget foran mine bedsteforældres lille lysthus, "Siam" eller "Wigwammen" i haven til det nuværende Klintevej 150. Min bedstemor sidder i midten, bagved står døtrene Kirsten og Margrethe. Personen yderst til venstre er muligvis min farbror Carl, person nr. 2 fra højre er "wienerdrengen" Karl Kordovsky. Hans historie har jeg fortalt i bogen I ser mig ikke mere , klik her .

Klintevej 150, Landsl

         C.F. Christiansen drev sin maskinforretning i mere end 40 år. I 1955 solgte han sin ejendom med forretning til maskinmester Keld Stoltze, som overtog ejendommen den 20. maj. Keld Stoltze fortsatte virksomheden, indtil han lukkede Landsled Maskinforretning i 2002. Foråret 2004 blev huset og værkstedsbygningerne solgt. 

                  
Se billeder fra Klintevej 150 album  . Se også billeder fra Landsled album .
                 Der henvises desuden til grundigere beskrivelse på siden Om Landsled på Møn, herunder Klintevej 150 i særdeleshed.

Lars Christiansen

         Det vides ikke, hvornår huset, matrikel 34g, er bygget, men indtil 1868 var der et farveri, og den 26. maj dette år blev det solgt af Peder Jensen, Pollerup, til Hemming Christiansen, der indrettede et væveri, som han drev indtil han 1871 døde af ”brystsyge”, som han havde pådraget sig ved at sidde over væven.

          Hans bror, Lars Christiansen, overtog så driften af væveriet og giftede sig maj 1872 med sin brors enke, Karen Margrethe Jensdatter. Da han frygtede at få de samme helbredsproblemer som sin bror, grundlagde han i 1877 en brugsforening, ”Forbrugsforeningen ved Landsled”, der  åbnede den 13. april i den vestlige ende af huset.

Klintevej 150, Landsled, Møn

      Lars Christiansen og Karen Margrethe Jensdatter fik fem børn, hvoraf de to døde, inden de blev voksne. I sine erindringer skriver Lars Christiansen, at han ” ... dels for at slaa Sorgen ijel og dels for at bruge Pengene ... ” foretog en ombygning af huset i 1877. Den bestod i, at taget blev hævet lidt, det hidtil lerklinede underhus blev grundmuret op fra grunden af, og der blev føjet to spænd hus til den østlige ende. På fotografiet ses på stråtaget, at den østlige ende er bygget senere.  

                  I efteråret 1907 flyttede Landsled Brugsforening over landevejen i en ny bygning, opført til formålet. Lars Christiansen trak sig tilbage som uddeler og sad nu som husmand med to tønder land jord. Han døde d. 3. juli 1909.